fbpx

Μέθοδοι παρέμβασης

NDT - Bobath

Η NDT-Bobath αναπτύχθηκε μετά το 1950, από τον Karel και την Berta Bobath, γιατρός και φυσιοθεραπεύτρια αντίστοιχα. Οι δυο τους εισήγαγαν μια νέα μέθοδο κινησιοθεραπείας, αρχικά για ενήλικες και μετέπειτα για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Η μέθοδος βρήκε γρήγορα απήχηση και εφαρμόστηκε στις περισσότερες περιπτώσεις ασθενών με νευρομυϊκή δυσλειτουργία

PNF

Η μέθοδος PNF άρχισε με την διατύπωση “ιδιοδεκτική διευκόλυνση” και αναπτύχθικε απο τον Dr Herman Kabat και την Maggie Knott στις αρχές του ’40. Το 1954 η Dorothy Voss πρόσθεσε την λέξη “νευρομυική” για να μας δώσει την γνωστή σήμερα Ιδιοδεκτική Νευρομυική Διευκόλυνση (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation – PNF).

Mulligan

Η μέθοδος Mulligan αποτελεί μια τεχνική στο χώρο του manual therapy και δίνει στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) μια εμπειρία ανώδυνης κίνηση. Χαρακτηριστικά της Mulligan τεχνικής αποτελούν α) Λίγη θεωρία β) Όχι πολύπλοκα και ειδικά τεστ γ)Απλές τεχνικές δ) Εφαρμογή των τεχνικών από θέσεις φόρτισης ε) Συνδυάζει κινητοποίηση με θεραπευτικούς χειρισμούς.

Κινησιο-tape

Θεραπευτική χρήση του αθλητικού tape για έλεγχο στάσης και κίνησης στα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση καθώς και σε αθλητές και ενήλικες, μέσω της ιδιοδεκτικής πληροφόρησης που παρέχει από την κατάλληλη επιλεγμένη τεχνική επικόλλησης στο δέρμα. Τα αποτελέσματα του οφείλονται στον κατάλληλο ερεθισμό των ιδιοδεκτικών αισθητικών υποδοχεών του δέρματος

Βελονισμός (Ξηρά Βελόνα)

Το μυοπεριτονιακό σύνδρομο πόνου αποτελεί τη συχνότερη αιτία μυοσκελετικού πόνου στην ιατρική πρακτική και ένα συνεχώς αυξανόμενο σύμπτωμα εργαζόμενων και ηλικιωμένων πληθυσμιακό ομάδων. Ο πόνος είναι συνήθως διάχυτος, οξύς, σταθερός, δίκην κράμπας και με χαρακτηριστική αντανάκλαση σε γειτονικές ανατομικές περιοχές.

Ορθοτική Υποστήριξη

Η συγκεκριμένη μέθοδος αφορά την αξιολόγηση της στάσης και της βάδισης με αντίστοιχα τεστ και εργαλεία αξιολόγησης και την χρήση όταν απαιτείται κηδεμόνων και ορθοτικών πελμάτων έσω υποδήματος. Ειδικότερα τα ορθοτικά πέλματα εφαρμόζονται και τεχνικά τροποποιούνται από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Το ορθωτικό πέλμα είναι μια ορθοπεδική συσκευή που εφαρμόζεται μέσα από το υπόδημα

M.O.R.E.

Το σύστημα M.O.R.E (Integrating the Mouth with Sensory and Postural Functions) είναι μια εξειδικευμένη παρέμβαση για την βελτίωση του μηχανισμού απομύζησης – κατάποσης – αναπνοής που έχει σαν αποτέλεσμα τον καλύτερο έλεγχο της στοματικής λειτουργίας και της στάσης του σώματος.

Πρόγραμμα FTM

Το Πρόγραμμα Αποκατάστασης Άνω Άκρου FTM είναι μια θεραπευτική προσέγγιση που σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την λειτουργικότητα ασθενών με πάρεση του άνω άκρου μετά από νευρολογική βλάβη. Το πρόγραμμα αυτό μέσω ενός εξειδικευμένου δυναμικού νάρθηκα, του Saeboflex

Πρώιμη Παρέμβαση

Νεογνά που γεννήθηκαν πρόωρα ή ήταν τελειόμηνα αλλά εμφάνισαν νευρολογικά προβλήματα τις πρώτες ώρες της ζωής τους χρήζουν πρώιμης φυσικοθεραπευτικής ή και εργοθεραπευτικής παρέμβασης. Επιπρόσθετα, βρέφη υψηλού κινδύνου (με βεβαρυμένο προγεννητικό ή περιγεννητικό ιστορικό) τα οποία έχουν νευρολογικές διαταραχές.

MAKATON

Το Γλωσσικό Πρόγραμμα MAKATON είναι ένα πρωτότυπο γλωσσικό πρόγραμμα που παρέχει μια συστηματική πολυαισθητηριακή προσέγγιση για την εκμάθηση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, λόγου, γραφής και ανάγνωσης. Απευθύνεται κυρίως σε παιδιά και ενήλικες με επικοινωνιακές και μαθησιακές δυσκολίες.

PECS

Το PECS είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων. Απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού ή έχουν διαταραχές στην επικοινωνία, την κατανόηση και εκφορά του λόγου χωρίς συγκεκριμένη αιτία. Εφαρμόζεται από λογοθεραπευτές ή και εργοθεραπευτές.

Μέθοδος Wilbager

Η μέθοδος Wilbarger είναι μια μέθοδος που απευθύνεται σε βρέφη και παιδιά με έντονη αισθητηριακή αμυντικότητα. Αισθητηριακή αμυντικότητα ονομάζεται μια ομάδα συμπτωμάτων που έχουν σχέση με αρνητικές ή αμυντικές αντιδράσεις του ατόμου σε ακίνδυνα ερεθίσματα. Αφορά ένα ή και περισσότερα αισθητηριακά συστήματα.

Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Παιδιά με κινητικές και μαθησιακές δυσκολίες έχουν την δυνατότητα μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή να επικοινωνήσουν, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολικού πλαισίου, να βελτιώσουν αντιληπτικές και γνωστικές δεξιότητες, να παίξουν. Με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού (software) και τεχνολογικών βοηθημάτων…

Μέθοδος Halliwick

Αν και αρχικά ονομαζόταν μέθοδος,η έννοια είναι κάτι περισσότερο από ένα μέσο διδασκαλίας της κολύμβησης. Η Halliwickβασίζεται στις αρχές της υδροδυναμικής υδροστατικής και κινησιολογίας. Πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση που συγκεντρώνει τις γνώσεις σχετικά με το σώμα και το νερό.

Μέθοδος Schroth

Η μέθοδος Schroth είναι η πιο αναγνωρισμένη συντηρητική προσέγγιση άσκηση για την θεραπεία της ιδιοπαθούς σκολίωσης κατάλληλη για παιδιά, εφήβους καθώς και για ασθενής με σκολίωση ανηλίκων.

Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι μαζί