Πρώιμη Παρέμβαση

Νεογνά που γεννήθηκαν πρόωρα ή ήταν τελειόμηνα αλλά εμφάνισαν νευρολογικά προβλήματα τις πρώτες ώρες της ζωής τους χρήζουν πρώιμης φυσικοθεραπευτικής ή και εργοθεραπευτικής παρέμβασης. Επιπρόσθετα, βρέφη υψηλού κινδύνου (με βεβαρυμένο προγεννητικό ή περιγεννητικό ιστορικό) τα οποία έχουν νευρολογικές διαταραχές ή διαγνωσμένες νευρολογικές βλάβες πρέπει να μπαίνουν σε πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης, ώστε να εξαλείφονται ή να περιορίζονται τα συμπτώματα και να εκπαιδεύεται το μωρό από νωρίς στα φυσιολογικά πρότυπα κινητικής ανάπτυξης.

Η πρώιμη παρέμβαση γίνεται από εξειδικευμένους παιδιατρικούς φυσικοθεραπευτές και εργοθεραπευτές.

Νεα

  • 1
  • 2
Will Hill UK www.w.betroll.co.uk Bookies