Φυσικοθεραπεία

Η Φυσικοθεραπεία σε παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές ή και βλάβες του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, χρησιμοποιώντας σα βασικό εργαλείο τη γνώση της φυσιολογικής Αισθησιοκινητικής ανάπτυξης, αξιολογεί και παρεμβαίνει σε προβλήματα που αφορούν :

 • αδρή και λεπτή κίνηση,
 • ανάπτυξη δεξιοτήτων,
 • εκπαίδευση λειτουργικών δραστηριοτήτων,
 • επανεκπαίδευση στάσης και κίνησης μετά από κακώσεις και
 • δυσλειτουργίες του Κεντρικού Νευρικού και Μυοσκελετικού Συστήματος.

Ο Φυσικοθεραπευτής καταστρώνει απόλυτα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα , σύμφωνα με το λειτουργικό επίπεδο του παιδιού και σε συνεργασία με τις υπόλοιπες ειδικότητες της Ομάδας Αποκατάστασης , επιλέγει και προτείνει θεραπευτικά βοηθήματα, όποτε χρειάζονται.

Ειδικές Τεχνικές :

 • Σταθμισμένες και μη δοκιμασίες αξιολόγησης και καταγραφής (test),
 • Βιολογική Επανατροφοδότηση,
 • Θεραπευτικά Βοηθήματα,
 • Εκπαίδευση Γονέων.

Νεα

 • 1
 • 2
Will Hill UK www.w.betroll.co.uk Bookies