Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία παρεμβαίνει στις αναπτυξιακές διαταραχές που αφορούν :

 • την λεπτή κινητικότητα,
 • τα αισθητηριακά ελλείμματα,
 • τις αντιληπτικές και γνωστικές διαταραχές,
 • την εκπαίδευση σε Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής,
 • την οργάνωση και προετοιμασία δεξιοτήτων που αφορούν το σχολείο.

Ο Εργοθεραπευτής προσαρμόζοντας τη δραστηριότητα ή το περιβάλλον (π.χ. υποστηρικτική τεχνολογία) στις ανάγκες του παιδιού , το εκπαιδεύει σε λειτουργικές δραστηριότητες, που αφορούν όλους τους τομείς της προσωπικότητας του και αναφέρονται στην:

 • Επικοινωνία,
 • Εκπαίδευση,
 • Κοινωνική Ένταξη,
 • Επαγγελματική Αποκατάσταση

Καθοριστικό μέσο στην Εργοθεραπευτική παρέμβαση αποτελούν οι δεξιότητες που αφορούν το παιχνίδι, σαν κυρίαρχη λειτουργική ανάγκη του παιδιού.

Ειδικές Τεχνικές:

 • Χρήση σταθμισμένων η μή δοκιμασιών (τεστ),
 • Συμβουλευτική γονέων,
 • Βοηθήματα,
 • Εργονομικές προσαρμογές,
 • Ηλεκτρονικός Υπολογιστής.

Νεα

 • 1
 • 2
Will Hill UK www.w.betroll.co.uk Bookies