Το τεστ αυτό χορηγείται σε παιδιά ηλικίας 4 – 19 ετών και ελέγχει τις δεξιότητες οπτικής αντίληψης. Οπτική αντίληψη λέγεται η ικανότητα να κατανοούμε αυτό που βλέπουμε (σχήμα, μέγεθος, ομοιότητες-διαφορές, την θέση του αντικειμένου στον χώρο). Το συγκεκριμένο τεστ καταδεικνύει τις πιθανές δυσκολίες του παιδιού στους τομείς:

  • Οπτική διάκριση
  • Οπτική μνήμη
  • Ομοιότητες – διαφορές μεταξύ αντικειμένων
  • Μονιμότητα αντικειμένου
  • Διαδοχική μνήμη
  • Διάκριση αντικειμένου σε πρώτο και δεύτερο πλάνο
  • Αναγνώριση αντικειμένου από μη ολοκληρωμένο σχέδιο