Το τεστ αυτό είναι σχεδιασμένο για παιδιά και ενήλικες και ελέγχει την ανάπτυξη και ολοκλήρωση των οπτικοκινητικών δεξιοτήτων τους. Χορηγείται από την ηλικία των 1,1 ετών, τότε που ξεκινά η ανάπτυξη του οπτικοκινητικού συντονισμού και σκοπό έχει την ανίχνευση πιθανών δυσκολιών του παιδιού στον τομέα αυτό. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την βελτίωση του οπτικοκινητικού συντονισμού σε εφήβους και ενήλικες.