Η Φυσικοθεραπεία σε παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές ή και βλάβες του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, χρησιμοποιώντας σα βασικό εργαλείο τη γνώση της φυσιολογικής Αισθησιοκινητικής ανάπτυξης, αξιολογεί και παρεμβαίνει σε προβλήματα που αφορούν :

αδρή και λεπτή κίνηση,
ανάπτυξη δεξιοτήτων,
εκπαίδευση λειτουργικών δραστηριοτήτων,
επανεκπαίδευση στάσης και κίνησης μετά από κακώσεις και
δυσλειτουργίες του Κεντρικού Νευρικού και Μυοσκελετικού Συστήματος.
Ο Φυσικοθεραπευτής καταστρώνει απόλυτα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα , σύμφωνα με το λειτουργικό επίπεδο του παιδιού και σε συνεργασία με τις υπόλοιπες ειδικότητες της Ομάδας Αποκατάστασης , επιλέγει και προτείνει θεραπευτικά βοηθήματα, όποτε χρειάζονται.

Ειδικές Τεχνικές :

Σταθμισμένες και μη δοκιμασίες αξιολόγησης και καταγραφής (test),
Βιολογική Επανατροφοδότηση,
Θεραπευτικά Βοηθήματα,
Εκπαίδευση Γονέων.