Υποστηρίζεται από Ειδικευμένη Παιδαγωγό και Παιδοψυχολόγο. Ο Παιδαγωγός έχει στόχο να βοηθήσει και να εκπαιδεύσει παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, καθώς και εφήβους αλλά και τις οικογένειές τους, να αντιμετωπίσουν προβλήματα που σχετίζονται με μαθησιακές δυσκολίες, όπως είναι:

 • η δυσλεξία
 • η διάσπαση προσοχής
 • η υπερκινητικότητα
 • που επιδρούν στις γνωστικές και αντιληπτικές ικανότητες του παιδιού.

Θεραπευτικά εργαλεία που χρησιμοποιεί είναι:

 • η εκπαιδευτική αξιολόγηση
 • test αντιληπτικότητας και εξελεγκτικής ωρίμανσης
 • χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • παιδαγωγικού υλικού
 • κ.α.

Ο Παιδοψυχολόγος, κατά την Κλινική Εφαρμογή, έχει στόχο:

 • Την Διαγνωστική διερεύνηση
 • την κατάρτιση εξατομικευμένου Ψυχοπαιδαγωγικού προγράμματος αγωγής
 • την καταγραφή και αντιμετώπιση παθολογικών συμπεριφορών
 • την βελτίωση νοητικών και γνωστικών ικανοτήτων καθώς και του βαθμού επικοινωνίας
 • την ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και εφήβων σε ατομικό επίπεδο
 • και την συμβουλευτική γονέων.