Η Λογοθεραπεία παρέχει πρώιμη παρέμβαση σε διαταραχές φώνησης, σίτισης, υγιεινής του στόματος (Προλεκτική Αγωγή). Αντικείμενα της Λογοθεραπευτικής παρέμβασης αποτελούν διαταραχές της άρθρωσης, ομιλίας (πρωτογενείς – δευτερογενείς) και αναπνοής.

Σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες , ο Λογοθεραπευτής υποστηρίζει προβλήματα που αφορούν δυσκολίες:

  • Μαθησιακές
  • Δυσλεξίας
  • Δυσγραφίας
  • Επικοινωνίας

Ειδικές Τεχνικές:

  • Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
  • Χρήση σταθμισμένων και μη δοκιμασιών (test)
  • Συμβουλευτική Γονέων.