Η Εργοθεραπεία παρεμβαίνει στις αναπτυξιακές διαταραχές που αφορούν :

την λεπτή κινητικότητα,
τα αισθητηριακά ελλείμματα,
τις αντιληπτικές και γνωστικές διαταραχές,
την εκπαίδευση σε Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής,
την οργάνωση και προετοιμασία δεξιοτήτων που αφορούν το σχολείο.
Ο Εργοθεραπευτής προσαρμόζοντας τη δραστηριότητα ή το περιβάλλον (π.χ. υποστηρικτική τεχνολογία) στις ανάγκες του παιδιού , το εκπαιδεύει σε λειτουργικές δραστηριότητες, που αφορούν όλους τους τομείς της προσωπικότητας του και αναφέρονται στην:

Επικοινωνία,
Εκπαίδευση,
Κοινωνική Ένταξη,
Επαγγελματική Αποκατάσταση
Καθοριστικό μέσο στην Εργοθεραπευτική παρέμβαση αποτελούν οι δεξιότητες που αφορούν το παιχνίδι, σαν κυρίαρχη λειτουργική ανάγκη του παιδιού.

Ειδικές Τεχνικές:

Χρήση σταθμισμένων η μή δοκιμασιών (τεστ),
Συμβουλευτική γονέων,
Βοηθήματα,
Εργονομικές προσαρμογές,
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής.