Η Μονάδα Παιδιατρικής Αναπτυξιακής Παρέμβασης είναι ιδιωτικός φορέας, ο οποίος λειτουργεί από το 1991 και απευθύνεται σε παιδιά νεογνικής έως εφηβικής ηλικίας. Στη μονάδα συνεργάζονται επιστημονικές ειδικότητες που υποστηρίζουν την εξέλιξη της κίνησης, αντίληψης, επικοινωνίας, κοινωνικοποίησης, σημαντικών παραμέτρων στην ολοκλήρωση της ψυχοκινητικής υγείας του παιδιού.

  • Εγκεφαλική Παράλυση
  • Μυοσκελετικές Διαταραχές
  • Ψυχοκινητική Καθυστέρηση
  • Διαταραχές Λόγου
  • Σύνδρομα
  • Μαθησιακές Δυσκολίες και
  • Δυσκολίες Συμπεριφοράς

αποτελούν ορισμένες από τις αιτίες εμφάνισης Αναπτυξιακών Διαταραχών, που αντιμετωπίζονται στη Μονάδα σύμφωνα με τις θεραπευτικές αντιλήψεις και με γνώμονα το σεβασμό στο παιδί.

Η Θεραπεία στηρίζεται στις θεραπευτικές μεθόδους Νευροεξελικτικής Αγωγής (Bobath) Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης Μάκατον και υποστηρίζεται με την χρήση Βιολογικής Επανατροφοδότησης (Biofeedback) Δυναμικού Πελματογράφου και Υποστηρικτικής Τεχνολογίας Η/Υ.

Η επιστημονική κατάρτιση της Ομάδας Αποκατάστασης του χώρου ενισχύεται με την οργάνωση σεμιναρίων και την συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ΚΕΦΑΠ συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.